Samen verder ná een affaire...

relatietherapie bij moon consultancy

Als een van de twee is vreemdgegaan…Als een van beide partners vreemdgaat, volgt er meestal na een periode van woede, afschuw, verwijten en spijt en schuld de vraag: blijven wij bij elkaar? Als je als stel na een affaire toch besluit om samen verder te gaan met de relatie en daar hulp bij zoekt, is de relatietherapie die volgt wezenlijk anders dan ‘gewone’ relatietherapie. Pas als het de éne partner lukt om uit de slachtofferrol te stappen en de andere partner om zich geen dader meer te voelen, kan de relatie meestal wel goed komen. In het boek “Blijf bij mij” kan je lezen hoe je dat samen voor elkaar krijgt.


Het komt vaak voor in mijn praktijk dat stellen zich aanmelden na het meemaken van een affaire. Affaires in relatie's komen vaak voor, dat merk ik ook bij collega therapeuten die stellen naar mij doorverwijzen. Er lijkt vaak een 'behandelings- verlegenheid' te bestaan. Hoe dit aan te pakken, waar te beginnen. Ook de eigen persoonlijke overtuigingen van een therapeut kunnen overheersend en bepalend zijn rond dit onderwerp en er voor zorgen dat collega's zich niet willen inlaten met deze problematiek...


En als de therapeut het al niet weet... hoe moet je er dan samen als stel uit zien te komen en mogelijkheden onderzoeken om je relatie nieuw leven in te blazen...? Hoe moet je het aanpakken om alle pijn en verdriet te boven te komen om er samen uit te komen?


Het boek ‘Blijf toch bij me’ van Petra Deij (Relatie- en Gezinstherapeute en bestuurslid van de EFT-vereniging Nederland), beschrijft op een zeer praktische, toepasbare manier hoe stellen de spannende stappen kunnen nemen om hun relatie te ‘redden’. Stap voor stap beschrijft Deij alle fases, gevoelens en situaties waar stellen vaak mee te maken krijgen in de nasleep van een affaire. Zowel de stellen zelf als therapeuten kunnen dit ‘stappenplan’ als leidraad nemen.

Het boek is niet dik, en dat is prettig. Het geeft daardoor al vanaf het begin het idee dat deze missie haalbaar is. In korte, bondige hoofdstukken lees je hoe, door het maken van schrijfopdrachten en het daarover in gesprek gaan met je partner, herstel kan optreden. De methode is stevig geworteld in de EFT (Emotionally Focussed Therapy, best werkende vorm van relatietherapie die momenteel bekend is). Deij neemt daarbij een duidelijke en heldere positie in als het gaat om wat er nodig is na een affaire: totale openheid/eerlijkheid én de wil om echt de pijn van de ander te ervaren/je eigen pijn te laten zien om zo tot diepgaande, oprechte excuses en heling te komen.

Het doen van de schrijfopdrachten alleen al-, als je dit heel serieus aanpakt, veel emoties losmaakt, die weer voor verbinding met de partner zorgden. Het inzicht in het eigen gedrag en het effect daarvan op de ander, neemt enorm toe.

Stellen hebben vlak na de ontdekking van een affaire vaak zeer weinig vertrouwen in hun vermogen om daar overheen te komen. Wellicht komt dat grotendeels doordat er geen duidelijke ‘routebeschrijving’ voor bestaat, er is vaak veel behoefte aan houvast in deze emotioneel stormachtige tijd.

Met dit boek als extra informatiebron, is het mogelijk om in de therapie zoals ik die aanbied, het trauma rond de affaire te verwerken, meer diepgang te ontdekken en de verbinding te herstellen.

Het herstellen van een relatie is een moeizaam proces. Het vraagt wederzijds geduld en respect voor ieders beleving en ruimte voor het verwijt, de pijn, het onbegrip en de kwetsuren. Het herstellen van vertrouwen in elkaar als volwaardige partners en elkaars gelijken, kost tijd en een gezamenlijke behoefte om hard te werken.


Mirjam Veltman: 30+ jaar therapeut voor individuen, partners en gezinnen met als specialisatie hechting en trauma. Cliënten komen uit alle lagen, rangen en standen van de samenleving: van celebrity's uit de mediawereld, politici, directeuren met beursgenoteerde bedrijven, loodgieters, onderwijzers, hoogleraren, thuis-blijf- moeders en vaders, vastgelopen en opstandige jongeren ...! en alles daar tussen in.Getrouwd en moeder van 3 kinderen. Trotse hondenbezitster en liefhebster van wandelen in de natuur van bos, polders en strand. Auteur van het boek "Allemaal bijzondere mensen", korte verhalen uit de praktijk van mijn praktijk Moon Consultancy.
Reactie plaatsen