relatietherapie bij Moon Consultancy

Wat is relatietherapie


Relatietherapie


Er zijn zeer veel verschillende methodieken die gebruikt worden voor relatietherapie.

De meeste therapieën gaan er van uit dat ‘de relatie’ rationele contacten zijn. In onze individuele West Europese wereld wordt het steeds meer een overleven, in plaats van samen leven. Ieder voor zich, de ander is verantwoordelijk voor ons geluk.


De meeste relatietherapie leunen op de cognitieve methodiek. Hierin krijgen partners de mogelijkheid communicatievaardigheden te leren, bewust te worden en te veranderen, zodat ze beter met elkaar kunnen communiceren en omgaan. In de praktijk blijkt dat vaak niet genoeg, de terugval in oude patronen is groot. Voor communicatie problemen met bijvoorbeeld collega’s of vrienden werkt deze methodiek prima, maar in partner relaties waar de ‘intieme’ en emotionele’ component meer en nadrukkelijk aanwezig is, blijkt dit onvoldoende te werken op lange termijn.


Bij relatietherapie in mijn praktijk Moon Consultancy maak ik altijd gebruik van verschillende methodieken die passen bij de hulpvraag en bij de personen. Op deze wijze is er optimaal afstemming en ontvang je als client het beste wat bij jou past.


Gebruikte methodieken zijn onder andere: EFT, Narratief, Cognitief, ACT.


De meest gebruikte methodiek is die van EFT: de slagingskans van de therapie is enorm veel hoger dan bij reguliere therapie. Ruim 86% van onderzochte echtparen geeft aan significante verbeteringen te merken en 70-73% van de echtparen gaven aan hersteld te zijn van de relatieproblemen.


Zie voor meer onderzoeksresultaten: https://www.eft.nl/wat-is-eft/eft-onderzoek