narratieve therapie bij Moon Consultancy

Wat is Narratieve therapie

Narratieve therapie bij Moon Consultancy


Wat is Narratieve therapie?


De narratieve therapie is een ‘verhalende therapie. Een ander woord voor narratief, is dan ook ‘verhalend’. Het vertellen van verhalen, is ons mensen eigen, we doen het al eeuwen! Om je te verklaren, ervaringen door te geven, betekenissen te verduidelijken. De narratieve therapie gaat er van uit dat je als mens wordt bepaald door het verhaal van en over jezelf. Een verzamelingen van gevoelens, gedachte’s en ideeën. Kortom: je eigen persoonlijke belevingswereld. 


Onze levensverhalen zijn niet gelijk maar vaak op verschillende manieren te interpreteren. We zijn ons niet altijd bewust dat we de nadruk leggen op één belangrijk aspect van een ervaring in ons leven en een aantal andere aspecten juist onbewust (en onbedoeld) over het hoofd zien. We staan er vaak ook niet bij stil dat de invloed van factoren als de cultuur, de etniciteit en de (seksuele) identiteit, een grote rol kunnen spelen bij de visie die we op ons leven ontwikkelen.


Daarbij komt dat het van belang is welke taal we spreken: welke woorden zijn ons geleerd en kiezen we om ons uit te spreken. Welke ervaringen zijn van belang te benoemen en aandacht te geven. Wat is dominant en voert de boventoon? Er kan een beperkt levensverhaal ontstaan, een ‘hoofdverhaal’ met blinde vlekken of weggedrukte ervaringen. 


Het hoofdverhaal kan dan problemen en klachten veroorzaken die kunnen  beperken in het dagelijks functioneren en zo een ‘probleemverhaal’ worden. Ervaringsaspecten  die we onbewust over het hoofd hebben gezien of weggedrukt en die niet overeenstemmen met het problematisch hoofdverhaal duwen we onbewust naar de achtergrond. In de narratieve therapie zoekt de therapeut samen met de cliënt naar die gebeurtenissen en ervaringen waar hij/zij niet meer aan denkt.


Als narratief therapeut help ik de cliënt over zijn/haar probleemverhaal na te denken en om de verwaarloosde en mogelijk belangrijke ervaringen die niet passen in het probleemverhaal weer een plaats te geven in hun denken en spreken. Door het stellen van vragen, het bieden van andere inzichten, kijken we naar het ‘hoofdverhaal’ en zoeken naar manieren om een ‘nieuwe verhaal’ samen te stellen. Zo kunnen bepaalde intenties, dromen en ethische standpunten op een emotioneel betekenisvolle en verrijkende manier vorm krijgen en zullen problemen anders beleefd kunnen worden. 

Ik ben afgestudeerd als Narratief specialist aan de Interactie Academie in Antwerpen, België.