Rouwbegeleiding bij het verlies van een relatie
25 januari 2024 
3 min. leestijd

Rouwbegeleiding bij het verlies van een relatie

moon consultancy rouw en liefdesverdriet


Een hechte relatie vormt de bron van energie en kracht. Wanneer deze band verbroken wordt, ontstaat er een diepgaand verlies en een rouwproces. In het geval van een liefdesrelatie wordt dit liefdesverdriet genoemd, maar het kan ook betrekking hebben op het verlies van een nauwe vriendschap of het contact met een dierbare. Deze vorm van rouw ontvangt vaak minder erkenning, omdat de impact van het verlies onderschat wordt.


Bij overlijden is er geen kans meer op contact. Als iemand nog in leven is, kan de hoop op contact blijven bestaan, wat ook stress met zich mee kan brengen. Dit maakt het afscheid nemen en aanpassen aan de nieuwe situatie tot een complex proces, doordrenkt van hopeloosheid en machteloosheid.


Verlies van een partnerrelatie


De partner is vaak een van de belangrijkste hechtingsfiguren in het leven. Wanneer deze relatie eindigt, is het begrijpelijk dat dit tijdelijk evenwicht verstoort. De impact strekt zich uit over diverse levensgebieden, zowel praktisch als emotioneel. Verhuizingen, financiële veranderingen, aanpassingen in de zorg voor kinderen of familieleden; het verlies van de partner beïnvloedt het geheel. Daarnaast gaat vaak het verlies van gezamenlijke vrienden en familie gepaard, omdat zij voelen dat ze een keuze tussen de twee moeten maken.


Direct na de breuk ligt de focus meestal op praktische zaken en de zorg voor kinderen, waardoor er weinig ruimte is voor zelfreflectie. Na verloop van tijd, wanneer de praktische zaken geregeld zijn, komt vaak de rust, maar ook het besef van klachten zoals slecht slapen, prikkelbaarheid, veranderingen in eetpatronen en vermoeidheid. Deze worden niet altijd in verband gebracht met het verlies van de relatie, waardoor de impact ervan niet volledig erkend wordt.


Het onvermogen om een partnerrelatie goed af te sluiten, heeft vrijwel altijd een negatieve invloed op een nieuwe relatie. Het bepaalt immers of je je open kunt stellen voor een nieuwe partner en of je het vertrouwen kunt herwinnen. Conflicten met de ex-partner kunnen ook spanningen veroorzaken in de nieuwe relatie.


Verlies van andere belangrijke relaties


Vaak hebben we meerdere betekenisvolle relaties binnen het gezin, familie, vriendenkring en collega's. Deze relaties zijn verbonden met verschillende aspecten van onszelf. Het verlies van deze verbinding heeft vaak een diepgaande invloed. Hoe ga je om met het verlies van contact met bijvoorbeeld je kind, terwijl hij of zij nog in leven is? Of met je zus na ruzie na het overlijden van jullie ouders? En hoe verwerk je het verlies van die vriendin, voor wie je altijd klaarstond? Het zijn vragen die gepaard gaan met gevoelens van hopeloosheid en machteloosheid.


Het verlies van contact met je kinderen, zelfs wanneer ze nog in leven zijn maar ervoor kiezen het contact te verbreken, voegt een extra laag van complexiteit toe aan de rouwervaring. Deze situatie raakt diep aan je gevoelens, instincten, toekomstbeeld en oergevoel als ouder.


1. Gevoelens van Afwijzing en Pijn:

Het bewuste besluit van je kinderen om het contact te verbreken, kan intense gevoelens van afwijzing teweegbrengen. Als ouder heb je vaak alles gegeven om liefde, steun en begeleiding te bieden. Het onvermogen om deze verbinding te behouden, kan diepe emotionele pijn veroorzaken.


2. Instinctieve Beschermingsdrang:

Ouders hebben van nature een instinctieve behoefte om hun kinderen te beschermen en voor hen te zorgen. Wanneer het contact wordt verbroken, kan dit gevoel van machteloosheid en het onvermogen om je kinderen te beschermen tegen de pijn van de breuk, je diep raken.


3. Verstoord Toekomstbeeld:

Het verlies van contact met je kinderen kan een abrupt einde betekenen voor het toekomstbeeld dat je als ouder koesterde. Verwachtingen van gedeelde momenten, vieringen en het zien opgroeien van je kinderen kunnen plotseling vervagen, wat een gevoel van verlies van de toekomst met zich meebrengt.


4. Oergevoel van Verbondenheid:

Het verbreken van de band met je kinderen raakt aan het diepgewortelde oergevoel van verbondenheid. Als ouder heb je vaak jarenlang een onlosmakelijke band met je kinderen opgebouwd. Het verlies van deze verbondenheid kan een diepe existentiële leegte veroorzaken.


5. Onzekerheid en Zoeken naar Verklaringen:

De beslissing van je kinderen om het contact te verbreken kan leiden tot voortdurende onzekerheid en het zoeken naar verklaringen. Als ouder vraag je je wellicht af wat er fout is gegaan, waarom ze deze keuze hebben gemaakt en of er iets is dat je anders had kunnen doen.


Het verlies van contact met je kinderen, ondanks hun aanwezigheid, brengt een unieke vorm van pijn met zich mee die diep geworteld is in de complexiteit van ouder-kindrelaties. Het is een proces dat vaak tijd, zelfreflectie en mogelijk professionele ondersteuning vereist om ermee om te gaan.Mirjam Veltman: 30+ jaar therapeut voor individuen, partners en gezinnen met als specialisatie hechting en trauma. Cliënten komen uit alle lagen, rangen en standen van de samenleving: van celebrity's uit de mediawereld, politici, directeuren met beursgenoteerde bedrijven, loodgieters, onderwijzers, hoogleraren, thuis-blijf- moeders en vaders, vastgelopen en opstandige jongeren ...! en alles daar tussen in.Getrouwd en moeder van 3 kinderen. Trotse hondenbezitster en liefhebster van wandelen in de natuur van bos, polders en strand. Auteur van het boek "Allemaal bijzondere mensen", korte verhalen uit de praktijk van mijn praktijk Moon Consultancy.
Reactie plaatsen