moon consultancy: hechting en trauma in relatie's

Trauma en hechting in relatie's

Wat is de betekenis van een complex trauma?

Complex trauma of: ook wel een complexe PTSS genoemd, ontstaat meestal door langdurige blootstelling aan psychische, emotionele of lichamelijke mishandeling zonder dat er een ontkomen aan is voor de persoon. Complex trauma is een groot en diep probleem. De symptomen die iemand met complex trauma laat zien, zijn onder andere:

 • Een diepe angst om mensen te vertrouwen;
 • Veel moeite met het reguleren van emoties;
 • Gevoelens van eenzaamheid;
 • Lichamelijke en emotionele herbelevingen;
 • Extreme alert- en waakzaamheid;
 • Geen of weinig hoop en vertrouwen ervaren;
 • Machteloosheid en hulpeloosheid voelen;
 • Altijd  op zoek zijn naar een redders-persoon;
 • Dissociëren;
 • Chronische gevoelens van intens verdriet, somberheid en depressie;
 • Chronische spierspanning en vage lichamelijke klachten
 • Het gevoel steeds opnieuw te falen en diepe schaamte.


Complex trauma en de partnerrelatie 

Ieder mens heeft een diepe behoefte aan verbinding met dierbare medemensen. Verbinding met vrienden, familie en een partner. Vooral de band met een liefdespartner kan fungeren als een veilige basis, een hechte verbinding en onvoorwaardelijke liefde. Meestal is de band die iemand heeft met een partner de meest intieme en emotionele band in iemands leven.


Wanneer één (en soms beide partners) van beide partners te maken heeft met complex trauma, kan dit voor een extra uitdaging zorgen binnen de relatie. Doordat de partner met het trauma een onveilige hechtingsbasis heeft met zijn verzorgers, de ouders (stam gezin of gezin van herkomst), zullen er zowel bindings- als verlatingsangst opspelen wanneer er een verbinding dreigt te ontstaan tussen de trauma-overlever en de partner. Dit komt omdat de hechtingsband tussen partners vergelijkbaar is met de hechtingsband van een opgroeiend kind met zijn of haar ouders. Hechten betekent in deze context per definitie onveiligheid in het brein van de persoon met het trauma.


In een partnerrelatie deel je met elkaar je persoonlijke levenservaringen, de goede en de minder goede gebeurtenissen. In een partnerrelatie met een trauma-overlever kan het voor de beide partners voelen alsof er meer minder goede ervaringen worden gedeeld dan goede. Als partner van een trauma-overlever kan je je soms behoorlijk machteloos voelen wanneer de trauma-overlever flink lijdt onder de (voor jou zichtbare) symptomen van complex trauma. Je kunt als partner het gevoel hebben dat je partner zich van je afkeert en de verbinding tussen jullie verbreekt en daardoor nog verder en dieper in het trauma weg lijkt te zakken. Wanneer je als partner probeert de verbinding te herstellen, contact te maken en houden, en de trauma-overlever  op een extreem emotionele manier op jou reageert of uitermate kritisch wordt op zichzelf en jullie relatie, kan de wanhoop en het gevoel van machteloosheid toeslaan.


Wat heeft een trauma-overlever nodig?

Mensen met een complex trauma hebben zeer veel behoefte aan fundamentele veiligheid. Juist ook in relatie tot de liefdespartner. Als partner kun je een veilige basis voor jou en je partner proberen te ontwikkelen door je zeer bewust te zijn van de veilige relationele kenmerken waar de trauma-overlever bij gebaat is.

Bijvoorbeeld:

 • Voorspelbaar zijn voor je partner in je dagelijks handelen;
 • Ruimte geven in handelen, de 'agenda';
 • Het juiste perspectief bieden (concreet, precies, duidelijk zijn);
 • Wederkerigheid mogelijk maken (dingen doen voor elkaar zonder 'moeten', verwachtingen);
 • Niet oordelen, niet invullen, maar vragen, aanbieden, doorvragen, uitspreken;
 • Steun en begrip bieden, dit uitspreken (met de persoonlijke grenzen);
 • Eigen baas zijn, ruimte voor individualisme geven (dus ook ruimte aan jezelf geven, betrouwbaar zijn).


Transparant

Door het creëren van een duidelijke en vooral transparante relatie door middel van betrouwbare (doen wat je zegt, je aan je woord houden) gedragingen, een terugkerende structuur, realistisch zijn en stabiliteit krijgt de trauma-overlever  een gevoel van veiligheid, structuur en stabiliteit. Wanneer deze 'voorwaarde's' er zijn, zal de trauma-overlever zich vanuit een veiligere basis kunnen ontwikkelen en zal de behoefte groeien om zichzelf steeds meer open te stellen en meer kwetsbaarheid kunnen laten zien binnen de relatie. Dit heeft een zicht- en voelbaar positief effect op beide partners en op de verbinding in de relatie. Wanneer er geen transparantie en betrouwbaarheid is, is er een grotere kans op herbelevingen bij de trauma-overlever door het ervaren van een gebrek aan veiligheid en het dus niet kwetsbaar kunnen zijn.


Tijd en ruimte

Een trauma-overlever heeft veel tijd en ruimte nodig om emoties te kunnen verwerken en te reguleren om gebeurtenissen (uit het verleden... zijn triggers in het heden)  in het juiste perspectief te kunnen plaatsen. Soms is er dan meer afstand en meer tijd nodig. Het is noodzakelijk om als partner van een trauma-overlever daar begrip voor op te brengen. Wanneer er daar niet voldoende ruimte voor is, is er een grote kans dat de trauma-overlever terug zakt in emotionele of / en lichamelijk herbelevingen.


Een perspectief

Wees je als partner van een trauma-overlever bewust van het moment dat de gebeurtenissen uit het verleden, in de vorm van dat trauma, het over kan nemen in het heden. Wanneer er veel te verwerken is voor een trauma-overlever, kunnen emotionele of lichamelijke herbelevingen 'het' overnemen. De trauma-overlever kan dan vanuit deze emotionele of lichamelijke herbelevingen gaan reageren op situaties in het nu. Wat je kan proberen als partner, is om op zulke momenten niet in eerste instantie vanuit je eigen emoties te reageren, maar blijf zien wat het is: trauma. Het is helpend op dergelijke momenten om een vorm van objectiviteit neer te zetten. Je kunt je partner steunen door bijvoorbeeld te vertellen dat hij/zij veilig is, dat de situatie nu anders is dan toen en dat jij er nu voor hem/haar bent. Dit kan met woorden (uitspreken van dat wat er weel is en positief is) maar ook met lichamelijke signalen: een arm, knuffel geven.


Een luisterend oor bieden

Een trauma-overlever is net als iedereen enorm gebaat bij onvoorwaardelijke wederkerigheid in een partnerrelatie. Je geeft als partners in een relatie elkaar wat je zelf ook het liefst wilt ontvangen. Denk hierbij aan het aanbieden van een luisterend oor, empathie (inleven, proberen te begrijpen)  en elkaar actief willen ondersteunen en opbouwen.


Geen aanname's, niet oordelen en invullen

Als partner van een trauma-overlever  is het verleidelijk om met een oordeel naar het trauma-gerelateerde gedrag te kijken.  Dat is mensen eigen: je eerste indruk, je eigen referentiekader is altijd op de voorgrond. Je zou  bijvoorbeeld kunnen denken dat je partner wel erg overgevoelig reageert, veel te zwaar aan dingen tilt of wel erg ingewikkeld in elkaar zit op sommige punten. Maar bedenk op die momenten dat de trauma-overlever hier zelf niet vrijwillig voor gekozen heeft. Wanneer je gaat oordelen, invullen of overtuigd bent van je eigen aanname's, ondersteun je je partner niet, maar bereik je meestal juist het tegendeel: het zelfvertrouwen en de veiligheid breekt af en komt onder druk.


Steun en begrip rond veiligheid

Een trauma-overlever is net als ieder mens gebaat bij steun in de opbouwende zin. Goede steun leidt tot gevoelens van veiligheid. Veiligheid leidt tot de mogelijkheid om kwetsbaar te kunnen en durven zijn. Steun kun je als partner bieden door vriendelijk, liefdevol en empathisch te zijn. Ook het aangeven van je eigen grenzen valt onder steun en de mogelijkheid om veiligheid te ontwikkelen. Dit schept duidelijkheid en ook ruimte voor kwetsbaarheid bij beide partners in de relatie.


Eigen keuze

Trauma-overlevers worden vaak enorm getriggerd wanneer ze niet ervaren eigen regie, keuze of controle te hebben in hun leven, of wanneer zij dwang ervaren. Een trauma-overlever heeft in het verleden trauma doorgemaakt waarin er geen andere keuze was dan de heftige gebeurtenis te ondergaan. De behoefte aan het maken van eigen keuzes, eigen beslissingen en controle in situaties is daardoor essentieel voor het heden. Het doet een trauma-overlever  goed wanneer hij/zij bij beslissingen wordt betrokken, er overleg is, gehoord en beluisterd wordt. Als partner is het essentieel dat je jouw partner  betrekt bij beslissingen en keuzes die jullie beiden aangaan.


Ondersteuning in de praktijk

Er zijn een aantal goede ondersteunende vormen in gedrag die je als partner van een trauma-overlever kunt doen:

 • Geloven wat je partner heeft doorgemaakt;
 • Ga je partner niet proberen te 'genezen' of te helen;
 • Praat en vraag door;
 • Vertrouw op je partner en toon dit in gedrag en met je woorden;
 • Zorg voor goede ondersteuning, praktisch en concreet, voor jouw partner en ook jouzelf;
 • Probeer betrokken te zijn bij de behandeling van je partner, neem actief deel;
 • Blijf bewust van de mooie eigenschappen van je partner naast complex trauma en benoem dit regelmatig;
 • Zorg goed voor jezelf met ruimte voor eigen activiteiten en steunende vrienden, tijd en aandacht.


Geloof wat je partner heeft doorgemaakt

Het kan enorm ingewikkeld zijn om echt te geloven wat de trauma-overlever heeft doorgemaakt en wat de effecten daarvan zijn op het dagelijks leven. Dit komt omdat het trauma wat je partner heeft meegemaakt, soms niet voor te stellen is dat het werkelijk heeft plaatsgevonden. Het is voor de partner dan verleidelijk om de trauma's te minimaliseren, te rationaliseren of minder erg te maken dan ze waren. Het ongeloof is dan eigenlijk een vertaling of wens naar: het niet willen dat het trauma werkelijk is beleefd door jouw partner, het is te pijnlijk en onvoorstelbaar. Het is voor de partner lastig te realiseren en begrijpen dat mensen elkaar dit werkelijk kunnen aandoen. Maar: het is voor een trauma-overlever van zeer groot belang dat de trauma's en de effecten ervan op het leven serieus worden genomen en wel worden geloofd. De trauma-overlever heeft een verleden waarin de door hem/haar ervaren trauma's niet serieus genomen zijn, zijn ontkend, niet opgemerkt door belangrijke anderen in de directe omgeving.

Door je partner wel te geloven, kun je  een enorme boost geven aan (zelf)vertrouwen en de eigenwaarde, met als gevolg dat angsten langzaam kunnen verminderen en in heftigheid afnemen.


Probeer geen therapeut voor je partner te zijn

Doordat de effecten van trauma uit een onveilige jeugd zo diepgeworteld en intens heftig kunnen zijn voor beide partners binnen de relatie, kan je als partner van een trauma-overlever de behoefte hebben je partner te willen helen door de pijn weg te nemen. Dit is uiteraard in eerste instantie vooral een heel liefdevol gebaar. Je gunt je partner een aangenaam leven. Het risico is echter dat jouw partner zich (opnieuw) niet serieus genomen voelt worden. Je opstellen als partner, náást je partner blijven staan -ook als je het soms even niet meer weet- is vaak de meest helpende opstelling.

In plaats van een therapeut voor je partner te willen zijn, kun je helpen door  gevoelens te valideren en te bevestigen / erkennen door uitspraken als:

 • "Wat zal dat enorm zwaar voor je zijn geweest."
 • "Wat heftig dat je dit allemaal hebt moeten meemaken."
 • "Ik merk dat je erg verdrietig bent en het nu zwaar hebt."


Praat met je partner

Praten, gehoord worden en écht luisteren is in iedere relatie van groot belang. Maar kan lastig zijn in relatie met een trauma-overlever. Het kan moeilijk zijn om helder te blijven denken, te blijven voelen en zich congruent te gedragen.  Schaamte en angst spelen hierbij een grote rol, evenals de diepte van het trauma. Als trauma-overlever heb je immers geleerd dat je eigen gevoelens en gedachten er niet toe doen.

Het is van essentieel belang en enorm versterkend dat gesproken kan worden over de trauma's en de gevolgen ervan. Ook over de nu dagelijkse belevenissen en ervaringen. Dit helpt de zaken in perspectief te zien in de dagelijkse realiteit. Door steeds opnieuw te kunnen verhalen over steeds diezelfde ervaringen en effecten, kan er langzaam maar zeker meer rust en vertrouwen komen en de schaamte over het trauma te verminderen. Het is belangrijk om de verlangens, behoeftes, triggers en persoonlijke grenzen van de trauma-overlever helder te krijgen. Bespreek samen wat er nodig is wanneer de trauma-overlever een herbeleving gaat ervaren, hulp denkt nodig te gaan hebben. Maak het samen concreet door een 'noodplan' te bespreken. Deze actie geeft jullie beiden het gevoel van controle en verbinding. Samen sterk als team zijn, geeft verdieping, vertrouwen en veiligheid in jullie relatie.

Wanneer communicatie moeilijk is, kun je als partner of als stel ook de hulp inschakelen van een professional.


Vertrouw op jezelf en je partner

Voor een trauma-overlever is het van groot belang dat de partners op vertrouwen op elkaars capaciteiten om te leren om te gaan met trauma. Het kan een trauma-overlever  juist dat extra steuntje in de rug geven om kracht te ontwikkelen, wanneer het moeilijk en zwaar is en het vertrouwen schuurt. Dit kun je als partner bereiken door dingen te zeggen als:

 • "Je bent sterk!"
 • "Ik vertrouw jou"
 • Ik sta naast jou en houd je vast"
 • "Je kunt dit aan!"
 • "Je kan op mij bouwen"
 • "Je bent op de goede weg!"
 • "Wat heb jij enorm veel bereikt"
 • "Wat krachtig dat je je bij mij veilig wilt voelen"
 • "Wat sterk van je dat je mij dit toevertrouwd"


Zorg voor een stevig vangnet

Wanneer je een relatie hebt met een trauma-overlever is goed vangnet voor zowel jouw partner als jijzelf als partner enorm belangrijk. Het af en toe je hart kunnen luchten of twijfels en emotie's kunnen delen bij derden, kan net dat zetje zijn om het vol te houden en weer op te laden. Ook voor je partner is het belangrijk dat het verhaal kwijt te kunnen en steun kan vinden in het netwerk. Dit kan bij familie, vrienden, maar juist ook door professionele hulp in te schakelen. Het voordeel van professionele hulp is dat er vaak vanuit een objectiever standpunt, gedegen kennis van trauma's en ervaring naar het gehele beeld gekeken kan worden.


Wees betrokken bij de behandeling van je partner

Wanneer je als partner van een trauma-overlever betrokken bent bij de therapie van je partner, kan dat van enorme waarde zijn voor de trauma-overlever en voor de relatie. Daarbij krijg je als partner inzicht in het proces waarin de trauma-overlever zich bevindt, waardoor je meer begrip, compassie en ondersteuning kunt bieden. Er zijn verschillende methodieken die ingezet kunnen worden voor de behandeling van trauma. Narratief trauma therapie, en EMDR zijn voorbeelden.  EMDR kan trauma-herinneringen en stimuli verzachten en de impact van heftige emoties doen afnemen. Hierdoor is het trauma minder van invloed op de psyche en gedragingen van de trauma-overlever.


Zie de mooie eigenschappen van je partner 

Erg belangrijk is om je partner naast trauma-overlever ook te blijven zien als de persoon waar je ooit verliefd op was geworden. Een mooi, aantrekkelijk en waardevol persoon met talenten, kwaliteiten, mogelijkheden, (aantrekkelijke) eigenaardigheden en persoonlijke karakter eigenschappen.


Zorg goed en met aandacht voor jezelf

Net zoals er bij de brandweer wordt gezegd: help eerst jezelf, dan pas je medemens: zorg voor veiligheid. In elke relatie is het belangrijk om ook naar je eigen behoeftes, grenzen en verlangens te luisteren en daarin jezelf serieus te nemen. Wanneer je namelijk goed voor jezelf, jouw grenzen, jouw noden en jouw verlangens zorgt, kun je pas goed voor je partner zorgen. Dit geldt dus ook zeker in relatie tot een partner met een heftig traumatisch verleden.


Samen aan de slag

Meer verbinden, elkaar leren begrijpen, verstaan, zien en aanvoelen..... Negatieve patronen doorbreken en positieve patronen opbouwen en versterken: De liefde kan opbloeien als je er iets aan doet! De online cursussen van Moon Consultancy kunnen je hierbij ondersteunen, inzicht en verdieping geven. Juist ook op het gebied van trauma uit het verleden, en bij de ruis en (mis-) communicatie in je relatie: een online cursus kan nét dat inzicht geven wat jouw relatie op een dieper niveau helpt brengen.  Kies de cursus die bij jullie past, of ga naar het exclusieve (en tijdelijke aanbod) om met fikse korting van 34% een abonnement te nemen op 10 trainingen en diverse oefeningen om je relatie te verbeteren. Voor nog geen €13.= per maand beschik jij dan over een schat aan informatie, tips & tools.

Eric
Door

Eric

op 27 Nov 2023

als partner snap ik het allemaal ,maar vaak is het gevoel van onrecht ook aanwezig evenals het gevoel niet gezien te worden door je partner en iedereen er om heen die niet weten wat er speelt

Mirjam Veltman
Door

Mirjam Veltman

op 27 Nov 2023

Dat is absoluut waar Eric. Helaas is er erg weinig (of te weinig) aandacht voor de partners. Ik geloof er sterk in dat samen in gesprek gaan, de emotie's en ook de onmacht samen delen in de relatietherapie gesprekken, een belangrijke stap is om meer wederzijds begrip, verbinding en fundament te ontwikkelen. Als er wederzijds behoefte, gevoelens en verwachtingen kunnen worden uitgesproken, is het misschien ook bespreekbaar om samen naar de buitenwereld te communiceren over dat wat er speelt. Maar dat is niet eenvoudig: het taboe en onbegrip (en vaak ook ongeduld van 'de buitenwereld' is een taaie klus die een lange adem nodig ...

Eric
Door

Eric

op 28 Nov 2023

dank Mirjam voor je reactie, ik heb ook aangegeven dat ik graag deel wil nemen aan de therapie die mijn liefje gaat krijgen, voornamelijk om coaching te krijgen in wat ik ook zelf beter kan doen.iig geval zeer gewaardeerde reactiegr Eric

Mirjam Veltman
Door

Mirjam Veltman

op 29 Nov 2023

Ik wens je alle sterkte en succes Eric. Ik denk dat het van enorm groot belang is om samen 'het gesprek' aan te kunnen gaan. Informatie, verlangens en behoeftes uit te kunnen spreken naar elkaar is van een enorme meerwaarde en noodzakelijk voor het gevoel van wederzijds begrip, steun en vertrouwen in je relatie. Ik hoop dan ook van harte dat je de juiste therapeut / setting kan vinden om samen verder te komen.

Filip De Pauw
Door

Filip De Pauw

op 06 Dec 2023

Zowel mijn vrouw als ikzelf ondergaan een complexe ptss, ieder verwerkt die op zijn manier. We maakten het trauma, een terro aanval in ons werk als politieambtenaren samen mee.hoe kunnen we samen verder, emotie heeft ze niet meer naar ‘ons’

Mirjam Veltman
Door

Mirjam Veltman

op 07 Dec 2023

Beste Filip, Wat heftig om dit meegemaakt te hebben.... Groot trauma heeft (uiteraard) een effect op de beleving, de verwachtingen en de verlangens in een intieme partner relatie. Als veiligheid en vertrouwen beschadigd zijn, is "dicht-gaan en blijven" vaak een mechanisme om te overleven, overeind te blijven.De verbinding en contact in de partnerrelatie, zal daar als eerste door geraakt worden, die is het meest dichtbij.Jullie zijn van harte welkom om contact op te nemen (info@moonconsultancy.nl) om te overleggen of mijn aanpak in therapie voor jullie helpend kan zijn. Heel veel sterkte en kracht gewenst, Mirjam.

Arjen
Door

Arjen

op 09 Dec 2023

Ben geheeld van mijn jeugdtrauma, maar niet van trauma in relatie. Mijn partner wil mij terug zoals ik eerst was, dat gaat niet gebeuren. Ze is nooit meelevend geweest. Je komt niet zomaar in een complex trauma. (PTSS) zij komt ook uit narc gezin. Arjen.

Mirjam Veltman
Door

Mirjam Veltman

op 09 Dec 2023

Beste Arjen, Heftig... Klinkt als een groot verlies, terwijl je zoveel winst hebt weten te behalen. Misschien hebben jij en je partner dit al overwogen of gedaan, maar samen in therapie om 'de neuzen dezelfde kant op' te laten wijzen, kan misschien het verschil maken. Het uitwisselen van informatie over verlangens, behoefte's, dat wat er vanuit het verleden is ontstaan aan (overleving-) strategieën en hoe dit nu vertaald wordt, kan helpen empathie op te brengen en tonen. Het zou zomaar kunnen zijn, dat ook jouw partner met issues kampt door haar achtergrond, waardoor er blokkade's zijn ontstaan wat de communicatie tussen jullie als partners, in de weg staan? Sterkte en succes!

Kenny
Door

Kenny

op 18 Jan 2024

Soms is het ook beter om verder te gaan in het leven. Scheelt stress en energie die nodig hebt voor andere dingen in het leven

Marjolein
Door

Marjolein

op 21 Jan 2024

Soms kan dat inderdaad de meest verstandige beslissing zijn Kenny... Ik heb mijn relatie na 9 jaar gestopt. Het bleef moeizaam, verdrietig en enorm destructief. De energie en de stress die het mij heeft gegeven, gebruik ik nu in een fijn en rustig leven

pseudoniem
Door

pseudoniem

op 30 Dec 2023

Klinkt allemaal heel mooi maar als het uitspreken van eigen behoeftes zoals "ik zou graag eens een avondje plezier hebben zonder gedoe" je partner triggeren en haar het gevoel van falen en schaamte geven sta je nergens.

Mirjam Veltman
Door

Mirjam Veltman

op 01 Jan 2024

Beste 'pseudoniem', Dat lijkt mij inderdaad een nare situatie en een machteloos gevoel opleveren.... Maar zeker ook juist een heel goed voorbeeld om samen met een deskundige relatietherapeut te bespreken wat er gebeurd, wat de beleving s, de angst of zorg en hoe dit doorbroken kan gaan worden.

Deem
Door

Deem

op 28 Mar 2024

Dit is zo herkenbaar. Hoe zijn jullie hier uit gekomen uiteindelijk? Ik heb heel veel liefde, erkenning, ruimte gegeven maar ik kan het niet meer opbrengen, terwijl ik het wel wil. Wat kan ik doen?

pseudoniem
Door

pseudoniem

op 28 Mar 2024

Ik ben geen therapeut of psycholoog. Wat bij ons werkte is dat dat ik keihard op de rem ben gaan staan. Echte shocktherapie. Eens niet liefdevol of begripvol zijn. Ik heb moeten leren van een bevriende conflict expert: omgaan met onredelijke mensen

Wendy
Door

Wendy

op 24 Jan 2024

Is er ook hulp/ coaching voor partners van ..Wendy

Mirjam Veltman
Door

Mirjam Veltman

op 24 Jan 2024

Jazeker Wendy. Je kan contact opnemen met mij via de mail (info@moonconsultancy.nl ) om te overleggen wat de eventuele mogelijkheden zijn. Misschien kan ik je helpen, misschien kan ik je gericht doorverwijzen....

Sab
Door

Sab

op 24 Mar 2024

Helaas heeft mijn ex de relatie verbroken door zijn complexe ptss en zijn we nu gescheiden. Hij kan het niet meer aan en kiest voor rust. We hebben het niet overleefd en de ptss heeft gewonnen..zeer triest had dit gevecht aan gegaan

Mirjam Veltman
Door

Mirjam Veltman

op 25 Mar 2024

Hallo Sab, Wat ontzettend verdrietig dat het zo verlopen is.... Ik wens je (jullie) veel sterkte. Mocht het nodig zijn en als je er behoefte aan hebt, kan je altijd contact opnemen.Mirjam.

Ingrid
Door

Ingrid

op 07 Apr 2024

Hallo, bij mij precies hetzelfde. Heb het er erg moeilijk mee. Snap waar je doorheen gaat. Heel veel sterkte

Reactie plaatsen