cognitieve therapie moon consultancy dordrecht

Cognitieve therapie

cognitieve therapie moon consultancy dordrecht

Cognitieve therapie

Tijdens deze vorm van behandeling wordt je geleerd inzicht te krijgen waarom je zo piekert en om het gedachtepatroon waarin angst de hoofdrol speelt, te doorbreken. Ook leer je om te gaan met moeilijke situaties. Daarnaast vormt ontspanning een belangrijk onderdeel van de behandeling. Jouw actieve deelname en inzet zijn essentieel; de therapie bestaat voor een groot deel uit oefeningen die je zelf moet doen én herhalen.

Cognitieve gedragstherapie valt uiteen in twee delen: cognitieve therapie en gedragstherapie.

Bij Moon Consultancy werken we met: “Denken, Voelen, Doen”. Een methode die door jaren lange ervaring is ontwikkeld om gedrag, denken en voelen zelf te leren beïnvloeden. Het inzicht wat je hiermee jezelf eigen maakt, is door veel cliënten als zeer helend en krachtig ervaren (wat anderen vertellen over Moon Consultancy). Ook zijn wij overtuigd van de interactie tussen lijf en hoofd: als er iets niet lekker zit in je lichaam, heeft dat direct een effect op hoe jij je voelt… wat je denkt… én hoe jij je gedraagt! Daarom zal er altijd een analyse gemaakt worden van de balans in hoofd en lijf voor een maximaal positief resultaat.

Bij de cognitieve therapie wordt ingegaan op de storende, angstige gedachten die je hebt; hoe reëel zijn die? Je denkt meestal meteen het ergste, maar klopt dat wel? Je wordt gestimuleerd hier op een rationele manier over na te denken. Daardoor ga je inzien dat het niet altijd zo zwart/wit is en dat kan helpen bij het hanteren van angst. Je leert als het ware het automatisme, waarmee de angstige gedachten bij je is binnen gekomen, te doorbreken.

Bij de gedragstherapie leer jij je gedrag te veranderen; in plaats van zaken en situaties bijvoorbeeld te vermijden of te ontlopen – waardoor je tijdelijk geen last hebt van spanning en angst maar dat geen blijvende oplossing biedt – ga je samen met de therapeut de confrontatie aan met datgene wat je liever niet zou doen. Niet abrupt, maar heel geleidelijk, met kleine stapjes. Hoe meer je aan de door jou gevreesde situatie went, des te minder angst deze bij je zal oproepen. Het uiteindelijke doel van de gedragstherapie is dat je dergelijke situaties, helemaal zonder angst, tegemoet kunt treden.

Hoe lang de behandeling met cognitieve gedragstherapie duurt verschilt per persoon. Bij de één zal het sneller effectief zijn dan bij de ander. Soms is het nodig dat je na verloop van tijd opnieuw (één of meerdere) sessie(s) volgt om een terugval of herhaling van de klachten te voorkomen.