Oorzaken van Uitgeschakelde Gevoelens na Vroeg Kinderlijk Trauma
12 augustus 2023 
2 min. leestijd

Oorzaken van Uitgeschakelde Gevoelens na Vroeg Kinderlijk Trauma

vroeg kinderen trauma moon consultancy


Wat zijn de mogelijke gevolgen als één van de partners na vroeg kinderlijk trauma het vermogen om te voelen heeft uitgeschakeld en hoe dit van invloed kan zijn op hun partnerrelatie.

Oorzaken van Uitgeschakelde Gevoelens na Vroeg Kinderlijk Trauma:

Vroeg kinderlijk trauma kan diepgaande en langdurige gevolgen hebben op de emotionele ontwikkeling van een persoon. Traumatische ervaringen tijdens de kindertijd kunnen het vermogen om emoties te voelen en te uiten beïnvloeden als een vorm van bescherming tegen pijn en overweldiging. Enkele mogelijke oorzaken hiervoor zijn:

  1. Overlevingsmechanismen: Tijdens het trauma kunnen overlevingsmechanismen zoals dissociatie optreden, waarbij de geest zich als het ware loskoppelt van de ervaring om het emotionele lijden te verminderen. Dit kan resulteren in een afgezwakte verbinding met emoties op latere leeftijd.

  2. Geconditioneerde Reacties: Het trauma kan leiden tot geconditioneerde reacties waarbij het lichaam en de geest leren om emotionele reacties te onderdrukken als een manier om verdere pijn te voorkomen.

  3. Schade aan Zelfbeeld: Trauma kan het zelfbeeld van een persoon aantasten, waardoor ze mogelijk geloven dat hun emoties ongeldig zijn of dat ze geen recht hebben op het uiten ervan. Hierdoor kunnen ze hun eigen gevoelens gaan negeren.

Gevolgen voor Partnerrelatie:

De gevolgen van het hebben van uitgeschakelde gevoelens als gevolg van vroeg kinderlijk trauma kunnen aanzienlijke impact hebben op een partnerrelatie:

  1. Emotionele Afstandelijkheid: Het onvermogen om emoties te voelen en uit te drukken kan leiden tot emotionele afstandelijkheid binnen de partnerrelatie. Dit kan ervoor zorgen dat de partner zich niet begrepen of verbonden voelt.

  2. Communicatieproblemen: Het gebrek aan emotionele expressie kan leiden tot communicatieproblemen binnen de relatie. De partner kan moeite hebben om te begrijpen wat er in de innerlijke wereld van de persoon gaande is.

  3. Verstoring van Intimiteit: Intimiteit is gebaseerd op het delen van emoties en kwetsbaarheden. Als een persoon niet in staat is om zich emotioneel open te stellen, kan dit leiden tot een gebrek aan emotionele intimiteit in de relatie.

  4. Mis-interpretatie van Gedrag: Het gedrag van iemand die geen emoties kan uiten, kan verkeerd begrepen worden door de partner. Ze kunnen denken dat de persoon niet geïnteresseerd is of hen afwijst, terwijl dit eigenlijk het resultaat is van emotionele blokkades.

  5. Frustratie en Onbegrip: De partner kan zich gefrustreerd en onbegrepen voelen omdat ze niet in staat zijn om een diepe emotionele verbinding met hun geliefde te ervaren.

Heling en Herstel:

Hoewel dit scenario uitdagend is, is er altijd hoop op heling en herstel. Het erkennen van het verband tussen vroeg kinderlijk trauma en uitgeschakelde gevoelens is een belangrijke eerste stap. Professionele hulp, zoals therapie, kan essentieel zijn om te werken aan het herstel van het vermogen om emoties te voelen en te uiten. Open communicatie binnen de partnerrelatie en begrip van beide kanten zijn cruciaal voor het navigeren door deze uitdagingen.

Het pad naar heling kan lang zijn, maar met geduld, inzet en de juiste ondersteuning is het mogelijk om langzaam weer contact te maken met de eigen emoties en emotionele verbindingen op te bouwen in partnerrelaties.

Mirjam Veltman: 30+ jaar therapeut voor individuen, partners en gezinnen met als specialisatie hechting en trauma. Cliënten komen uit alle lagen, rangen en standen van de samenleving: van celebrity's uit de mediawereld, politici, directeuren met beursgenoteerde bedrijven, loodgieters, onderwijzers, hoogleraren, thuis-blijf- moeders en vaders, vastgelopen en opstandige jongeren ...! en alles daar tussen in. Getrouwd en moeder van 3 kinderen. Trotse hondenbezitster en liefhebster van wandelen in de natuur van bos, polders en strand. Auteur van het boek "Allemaal bijzondere mensen", korte verhalen uit de praktijk van mijn praktijk Moon Consultancy.
Reactie plaatsen