Mirjam Veltman, Relatietherapeut Moon Consultancy

Gezinstherapie (Systeemtherapie)Wat is gezinstherapie?

Vaak gaat het goed in gezinnen. Er is harmonie, gezelligheid en ruimte voor ontspanning en contact.  Maar het kan ook zijn dat je samen moeilijke periodes door maakt. De communicatie loopt moeizamer en er ontstaan bijvoorbeeld conflicten.

Soms zijn problemen binnen een gezin meer individueel van aard. Zoals bijvoorbeeld somberheid, lichamelijke klachten, angst of chronische vermoeidheid. Dan worden de moeilijkheden van de één persoon beïnvloed door de gezinsleden (of andersom) en kan gezinstherapie een goede oplossing zijn.


Hoe werkt gezinstherapie?

In het eerste gesprek word je samen met het hele gezin uitgenodigd. het kan zijn dat één van de gezinsleden nu nog niet mee wil komen of zijn er andere redenen dat je eerst apart van elkaar wilt komen in de praktijk. Twijfel je wat in jullie  situatie het beste lijkt, neem dan contact op zodat we dit samen bespreken.

De gezinstherapie start met het in kaart brengen van de relaties in jullie gezin.  Hiervoor gebruik ik meestal een 'genogram':

 • Wat zijn situaties en issue's die generatie op generatie zich blijven herhalen?
 • Welke rollen en posities hebben jullie gekregen en ingenomen?
 • Wat is het wat jullie verbinding met elkaar?
 • Wat zijn de kwaliteiten en krachten in het gezinssysteem?
 • Waar loopt het stroever of knelt het of raken jullie elkaar kwijt? 
 • Welke rol speelt -chronische- ziekte, verslaving, depressie in het gezin?


Nieuw samengestelde gezinnen

Over het algemeen is het voor nieuw samengestelde gezinnen minder eenvoudig om een veilig en voor alle partijen prettig evenwicht te vinden dan in zogenaamde "kerngezinnen". Ruim 60% van de nieuw samengestelde gezinnen (onderzoek 2015)  gaat binnen een paar jaar weer uit elkaar. Met alle verdriet en nare gevolgen die daarop volgen.


Onderwerpen en vragen die vaak voorkomen bij nieuw samengestelde gezinnen zijn bijvoorbeeld:

 • Hoe gaan wij als ouders om met elkaar ná de scheiding met onze kinderen
 • Wat te doen als één van de ouders zich niet aan het ouderschapsplan wilt houden?
 • Wat te doen als een van de ouders naar een andere stad of dorp wilt verhuizen?
 • Hoe kunnen we als ouders veilig en vertrouwd blijven voor de kinderen?
 • Volwassen of jonge kinderen accepteren de nieuwe partner van een ouder niet...
 • Hoe om te gaan met een vechtscheiding...?
 • Hoe om te gaan met een narcistische ex-partner...?
 • Wat is er voor nodig om als ex-partners veilige en betrouwbare ouders te      blijven? 
 • Het samengaan van twee culturen: eigen gewoonten en gebruiken.
 • Gevoelens van verlies en verdriet over de eerdere vertrouwde omgeving en relaties
 • De loyaliteiten en bloedbanden. Wie staat er op de 1e plaats, je partner, kinderen?
 • Hoe zit het met de loyaliteit van de kinderen en jouw partner naar de ex-partner?
 • Het gevoel van afgewezen te worden of buitengesloten zijn van de stiefouder


Positieve aspecten

Gelukkig zijn er ook veel positieve aspecten bij een nieuw samengesteld gezin! Het kan een enorme verrijking zijn om met elkaar een nieuwe fase in het leven aan te gaan. Zolang je elkaars verschillen en achtergronden weet te respecteren en accepteren. Dit bewust zijn, er samen over te praten en de tijd nemen elkaar te ontdekken, is een belangrijk aspect voor het slagen van het nieuwe gezin.